Meteen naar de inhoud

ANBI

Stichting Second Best Life

Contact

Email: info@kledingbanktilburg.nl

KVK: 87639807

RSIN: 864359020

IBAN: NL84 ABNA 0115 6938 58

BIC: ABNANL2A

Visie

Wij van Stichting Second Best Life zijn van mening dat ieder mens zich moet kunnen kleden naar zijn of haar identiteit zodat hij/zij zich comfortabel en zelfverzekerd kan voelen.

Missie

Onze missie is om mensen met een kleine portemonnee uit regio Tilburg een steun in de rug te geven door gratis kleding te verstrekken waarin zij zich comfortabel voelen. Dit willen wij genereren middels een kledingbank in Tilburg voor mensen die niet (meer) over voldoende financiële middelen beschikken om kleding aan te schaffen. Wij willen hen een volledige winkelbeleving aanbieden maar dan zonder betaling.

Beloningsbeleid

Stichting Second Best life zal een Sociaal Belang Behartigende Instelling zijn met een non-profit insteek en instelling. De kledingbank die wij willen gaan openen zal volledig gericht zijn op het algemeen nut m.b.t. de Tilburgse samenleving. Wij hebben geen winstoogmerk en onze doelstellingen en voorgenomen activiteiten staven dit. Het eerste jaar zullen de oprichters, Josine van Geffen en Ghislaine de Roij, enkel werkzaam zijn in de kledingbank. Beiden zullen wij een VOG aanvragen en dit gaan wij in de toekomst ook vragen aan onze vrijwilligers. Wij voldoen aan alle integriteitseisen. Geen van ons beiden mag over het vermogen beschikken alsof het eigen vermogen is en alles wat wij gesubsidieerd en gedoneerd krijgen zal direct door de stichting besteed worden in algemeen nut/belang. Wij zullen onszelf geen beloning uitkeren en enkel onkosten die gemaakt worden voor de stichting vergoeden en dit moet aangetoond kunnen worden. Mocht de stichting opgeheven worden zullen wij het overgebleven vermogen schenken aan een vergelijkbare ANBI.

Werving en besteding

De Stichting tracht het doel onder meer te realiseren door middel van het gratis verkrijgen van kleding, donaties van bedrijven in vermogen en goederen, donaties van instellingen, particulieren, subsidies en de hulp van vrijwilligers.

Om de verschillende doelgroepen te bereiken zullen diverse communicatiemiddelen ingezet worden. De kleding zullen wij verkrijgen van de vrienden, familie en kennissen uit ons grote sociale netwerk. Ook zullen wij oproepen plaatsen op sociale media en retailers actief blijven aanschrijven. We zijn al in gesprek met een aantal retailers die ons behulpzaam gezind zijn. Ook zullen wij fondsen aan gaan schrijven zoals bijvoorbeeld Stichting Armoedefonds, Het Oranje Fonds en Het Jopiefonds.

Het bestaan van de winkel (hierbij te denken aan de huur, gas, water en licht) hopen wij de financieren met subsidies van de Gemeente Tilburg en overige sponsoring van bedrijven. Hierover zijn wij al met verschillende bedrijven en organisaties in gesprek.

De Kledingbank Tilburg is een non-profitorganisatie. Wij zijn er dus niet op uit om winst te maken. De hoofdzaak is onze klanten met zelfvertrouwen en een glimlach de winkel te zien verlaten!

Alle ingezamelde gelden en goederen zullen besteed worden aan het realiseren van onze doelstelling, namelijk een kledingbank in de vorm van een winkel met gratis kleding voor inwoners uit de regio Tilburg die zelf niet de financiële middelen hebben om deze kleding aan te schaffen.

Alle bestedingen en reserveringen zullen uiteengezet worden op de website.

Wij van Stichting Second Best Life hebben een neutrale houding ten aanzien van levensovertuiging, politieke voorkeur en sociale achtergrond.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter Mevrouw G. de Roij

Secretaris en Penningmeester Mevrouw J. van Geffen